علیرضا نظری

04اردیبهشت
آقای رئیس جمهور چه پاسخی برای مستاجران مظلوم دارید
نظری در تذکری:

آقای رئیس جمهور چه پاسخی برای مستاجران مظلوم دارید

نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی گفت :عملکرد دولت در حوزه تولید مسکن و مالیات بر خانه خالی و اجاره مسکن به هیچ وجه قابل دفاع نیست و فریاد مستاجرین که عمدتاً از طبقات متوسط و ضعیف جامعه هستند، بلند است.

01مرداد
حقابه ایران از رودخانه هیرمند در شورای امنیت ملی طرح می‌شود

حقابه ایران از رودخانه هیرمند در شورای امنیت ملی طرح می‌شود

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: گزارش‌های ارائه شده توسط وزارت نیرو و وزارت امور خارجه حاکی از این بود که هیات حاکمه بر افغانستان به دنبال این نیست تا حق جمهوری اسلامی ایران از رودخانه هیرمند را رهاسازی کند.

30خرداد
کمیسیون کشاورزی با «نیکبخت» موافقت کرد

کمیسیون کشاورزی با «نیکبخت» موافقت کرد

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس از موافقت این کمیسیون با محمدعلی نیکبخت برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.