آدرس‌های صبح مجلس در شبکه‌های اجتماعی:

ایتا: https://eitaa.com/joinchat/683737387C148a5b62ca

بله: https://ble.ir/join/ZDhhMjVmNT

تلگرام: https://t.me/sobhemajles_ir

اینستاگرام: https://www.instagram.com/sobhemajles/

توییتر: https://twitter.com/sobhemajles