×

طرح شفافیت قوای سه‌گانه

طرح شفافیت قوای سه‌گانه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص رفت

طرح شفافیت قوای سه‌گانه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص رفت

با اصرار نمایندگان بر مصوبه مجلس؛طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مجمع تشخیص رفت.

  • تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است. | پایگاه تحلیلی خبری صبح مجلس