• امروز : پنجشنبه, ۳ خرداد , ۱۴۰۳
  • برابر با : Thursday - 23 May - 2024

سفر رئیس جمهور

10اردیبهشت
اختصاص ردیف اعتباری خاص برای سفر رئیس جمهور در بودجه با عدالت بودجه ریزی همخوانی ندارد
نوری قزلجه:

اختصاص ردیف اعتباری خاص برای سفر رئیس جمهور در بودجه با عدالت بودجه ریزی همخوانی ندارد

در این جدول ردیفی در خصوص اجرای مصوبات سفر آقای رئیس جمهور آورده شده است