پخش زنده پخش زنده صحن علنی مجلس | پخش صوتی و تصویری صحن علنی مجلس

پخش زنده صحن علنی مجلس به صورت صوتی تصویری

(در صورتی که قادر به مشاهده نیستید، فیلترشکن خود را خاموش بفرمایید)